projecte

“l’objectiu de l’educació és crear persones que puguin fer coses noves i no només repetir les que altres generacions ja han fet”

Jean Piaget

Per a que els nostres infants puguin ser creadors  de coses noves hem de formar persones:

 

Curioses:

“la primera i més simple emoció que descobrim a la ment humana és la curiositat”  

Edmund Burke

Cretaives:

“el veritable signe de la intel·ligència no és el coneixement, sino la imaginació”

Albert Einstein

Compromeses:

“ningú s’educa a ell mateix, les persones s’eduquen entre sí, mediatitzades pel món”

Paulo Freire

Sanes:

“un cos sa es cosa bona; però  una alma sana val més que tot el que l’home pot desitjar”

Thomas Carlyle

Actives:

“la gran meta de l’educació no és el coneixement, sinó l’acció”

Herbert Spencer