Metodologia

“la primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi”

Maria Montessori