curioses

Curioses:

“la primera i més simple emoció que descobrim a la ment humana és la curiositat”  

Edmund Burke

Promovem la curiositat a través de les propostes d’investigació basades en l’aprenentatge per projectes de caracter més científic, a través de l’assaig error, de la recerca d’informació, de la comprovació, l’observació…

Les propostes de treball també ens ajuden, amb unes activitats i uns materials estimulants, a incitar aquesta curiositat i ganes d’aprendre, fent que vulguin  saber fer i vulguin aprendre dels altres.

Compartir certes habilitats fa que la resta senti curiositat de com fer les coses de manera diferent, ampliant així els seus coneixements i alternatives de resolució de problemes; això ho fem mitjantzant les propostes d’habilitats.

Com nosaltres, els mestres, interactuem amb els nostres alumnes pot promoure o no la curiositat, per això és molt important saber fer d’una frase una pregunta, no donar respostes sinó propostes, mostrar curiositat per la curiositat… i és aquí on el projecte sàpiens pren importància amb la seva funció estimuladora i provocadora a través de les bones preguntes.