creatives

Cretaives:

“el veritable signe de la intel·ligència no és el coneixement, sino la imaginació”

Albert Einstein

Ens agrada pensar en que cada infant té una manera d’expressar-se, que cadascú d’ells té un potencial i  ho volem desenvolupar mitjançant les propostes d’expressió, proporcionant-los un espai i temps adequats per a que floreixi la creativitat artística, musical, corporal… que tothom porta dins. No volem tancar portes a les diferents intel·ligències dels nostres alumnes.

Tampoc volem relacionar només la creativitat amb aquesta vessant més artística, ja que també és molt important a l’hora d’engegar i portar a terme els projectes amb bones propostes d’investigació i a l’hora de trobar solucions alernatives, en proposar opcions noves,  en compartir-les amb la resta de companys que es propicia també en les propostes d’habilitats i de treball.

Com a mestres tenim molt a fer…

A través del projecte hàbitat, projecte que té cura de l’ambient i l’estètica de l’escola i dels seus espais, volem promoure aquesta part creativa dels infants estimulant amb materials, exposicions i escenaris ben pensats i cuidats.

…però també molt a dir

El projecte sàpiens ens ajuda a promoure aquestes habilitats de pensament que busca solucions, no les espera, que proposa idees, no les copia. Són les nostres preguntes, que no respostes, qui els obliga a ser creatius i alternatius.